Sidste flyvning 21.12.1993

Foto-flighten / Eskadrille 729

1.1.1955 - 31.12.1993

  729 SQUADRON   LAST FLIGHT  

"Hawkeye Green" flyver østpå langs lavbrosdelen af Storebæltsbroen 21.12.1993. Forrest i Echelon Right-formationen SUM i AR-107, derefter NIS i AR-114, JIN i AR-110, SIN i AR-116, HET i AR-120 og GEM & BOK i AT-160.

Foto: "Foto-Henning" 

Henning Kristensen AALFOT

   I foråret 1989 nedsatte folketinget en forsvarskommission, der skulle kulegrave hele den forsvarsmæssige situation. Kommissionens beretning forelå i december samme år og for flyvevåbnets resulterede det i en reduktion af kampenheder fra seks til fire eller fem eskadriller, samt udfasning af Draken. ESK725 havde de ældste fly, og deres skæbne var derfor hurtigt beseglet. Anderledes tegnede sagen sig for ESK729. Personellet havde derfor et begrundet håb om at overleve gennem indkøb af flere F-16. Sådan gik det som bekendt ikke og ved årsskiftet 1992/3 reduceredes eskadrillen til halveskadrille status, og antallet af fly blev på papiret indskrænket til otte, ligesom pilotstyrken blev godt og vel halveret. Det reelle antal fly var dog væsentligt højere, idet ESK729 faktisk rådede over næsten det tredobbelte, nemlig hele 23 fly. Flyene blev dog stillet på jorden, i takt med at de udgik til eftersyn, og ved udgangen af juli var man nede på 13 ensædede og tre tosædede Draken. 

   Eskadrillens plan var at flyve sidste gang den 31. december og såholde en nytårsfest, men det blev forpurret af FTK. Herfra blev udsendt en skrivelse, hvoraf det fremgik, at sidste dag med øvelsesaktivitet ville være den 21. december. Den 20. december vardet dejligt vejr, og de piloter, der ikke skulle være med i afskedsformationen dagen efter, fløj Draken en sidste gang. Desværre medførte dette, at et ud af de syv tilbageværende fly, AR-113, fik en fejl på starteren. Selvom det ellers var et ret banal problem, blev flyet dømt ude. Tilbage på linen var AR-107, AR-110, AR-114, AR-116, AR-120 og AT-160. 

   Tirsdag den 21. december var en kold klar vinterdag med en del snebyger. Da hovedbanen var ved at få skiftet centerlinelys, forgik starten som single ship fra parallelbanen. Turen gik sydover mod FSN Skrydstrup, hvor luftmeldefolk havde skrevet en afskedshilsen med store hvide bogstaver, og derfra via Storebæltsbroen videre til Kastrup Lufthavn. Da kursen var sat mod FSN Ålborg, nåede den tosædede Bingo Fuel, hvorefter GEM og BOK måtte forlade formationen og returnere til FSN Karup. Efter et par gode low passes landede AT-160 som den første. Kort tid senere nåede resten af missionen ind over flyvestationen ien smuk vic-formation. De lavede yderligere to overflyvninger afsluttende med, at Hawkeye Green kom ind til break. Lead lavede touch and go, mens resten landede full stop. SUM udførte herefter et afsluttende low pass over eskadrillebygningen og satte som den sidste hjulene på landingsbanen kl. 11:16. Efter landing samledes de deltagende piloter ved AR-107 for at posere for diverse fotografer samt give interview til både aviser og TV. 

   Et par timer senere afholdtes endnu en afskedsparade i Hangar 22. Denne gang kunne det uundgåelige ikke udskydes længere. Selvom ESK 729 formelt først lukkede den 31. december, blev der sat endnu et punktum i FLV's historie, da SUM kommanderede de sidste 42 mand til at træde af. 

   Den 21. december var samtidig dagen for julefrokosterne rundt om i enhederne på FSN Karup. Traditionen tro bød lejligheden også på et stunt, idet AR-116 blev bugseret ad ringvejen og opstillet foran sergentmessen af et par teknikere og en god håndfuld piloter. Det var lidt trangt med pladsen visse steder, så nogle få træer og et enkelt vejskilt måtte lade livet for det gode formåls skyld. Kort tid senere begyndte det at sne ganske kraftigt, og da ringvejen blev for glat til at fragte flyet tilbage, forblev det stående som messens gate guard indtil efter nytår.


(Fra "Eskadrillens historie", og uddrag af "Hawkeyes - og hvad de så" begge dele forfattet af Jørgen Larsen)
 

Foto 066 TEN

Eskadrille 729s Mission Board den 21. december 1993.

Dagens program er 2 missioner: "Hawkeye Green", en 6-skibs afskedsmission Danmark rundt "counter clock wise" (mod uret) - LAST FLIGHT 729 SQD, og "Phantom 16", en tosædet F-16B med WIS i forsædet og i bagsædet "Foto Henning" Henning Kristensen fra Fototjenesten på Flyvestation Aalborg, der skal tage billeder i luften af afskedsformationen.

Flyene er AR-107 med Eskadrillechef SUM, AR-114 med Flyvestationschef NIS, AR-110 med JIN, AR-116 med SIN, AR-120 med HET og AT-160 med GEM i forsædet og BOK i bagsædet.

Kolonnen mærket NO er individuel Callsigns, HW 14 (Eskadrillechef) SUM, HW 11 (Stationschef) NIS, HW 19 (Deputy Flight Commander B) JIN, HW 15 (Næstkommanderende) SIN, HW 20 HET og HW 24 GEM - almindelige eskadrillepiloter. 

DISP - Dispersal - nummeret på den dispersal, hvor det pågældende fly holder parkeret. 

FUEL - brændstofmængde i flyet, her er alle fly FT - Full Tanks, fyldte tanke. 

ETD - Estimated Time of Departure - planlagt start tid: 09:00 Z - 10:00 lokaltid.

ETE - Estimated Time Enroute - planlagt tid for ruten: 1 time og 10 minutter

END - Endurance - maksimal flyvetid: 1 time og 30 minutter 

ALT - Alternate - alternativ: VL (EKVL) Værløse - krævet på grund af vejret 

FLP - Fligtplan - flyveplan: flueben indikerer at der er sendt flyveplan til Wing Ops og flyvekontrollen

Foto 001 TEN

"Hawkeye Green" forbereder deres mission. Fra venstre formationsføreren Eskadrillechef SUM, "Green 2" Flyvestationschef NIS, "Green 4" SIN, "Green 5" HET og "Green 6" GEM. 

"Hawkeye Green" forbereder deres mission. Fra venstre "Green 1" SUM, "Green 3" JIN og "Green 6" GEM. 

Foto 002 TEN

Foto 003 TEN

"Hawkeye Green" forbereder deres mission. Fra venstre "Green 3" JIN, "Green 6" GEM og "Phantom 16" WIS. "Phantom 16" var den F-16B som "skyggede" "Hawkeye Green" og tog billeder af afskedsturen rundt i Danmark.

Foto 004 TEN

"Hawkeye Green" briefer deres mission. Fra venstre SUM, NIS, SIN, HET og BOK

Foto 005 TEN

"Hawkeye Green" briefer deres mission. Fra venstre JIN, SUM, NIS og, SIN. Læg mærke til at vi er i en tid, hvor det var OK at ryge indendøre. 

Foto 006 TEN

"Hawkeye Green" briefer deres mission. Fra venstre SUM, NIS, SIN, HET og BOK

JIN og RØT i afslappet positur

Foto 007 TEN

NER er Duty Ops og griber efter telefonen og ser travl ud hver gang kameraet peges på ham.

Foto 008 TEN

Operationsofficer JOS og Stationschef NIS i Duty Ops

Foto 009 TEN

Foto 010 TEN

Foto 011 TEN

Foto 012 TEN

Foto 013 TEN

Foto 014 TEN

Foto 015 TEN

Foto 015a TEN

Foto 016 TEN

Foto 017 TEN

Foto 018 TEN

Foto 019 TEN

Foto 020 TEN

Foto 021 TEN

Foto 022 TEN

Foto 023 TEN

Foto 024 TEN

Foto 025 TEN

Foto 026 TEN

Foto 027 TEN

Foto 028 TEN

Foto 029 TEN

Foto 030 TEN

Foto 031 TEN

Foto 032 TEN

Foto 033 TEN

Foto 034 TEN

Foto 035 TEN

Foto 036 TEN

Foto 037 TEN

Foto 038 TEN

Foto 039 TEN

Foto 040 TEN

Foto 041 TEN

Foto 042 TEN

Foto 043 TEN

Foto 044 TEN

Foto 045 TEN

Foto 046 TEN

Foto 047 TEN

Foto 048 TEN

Foto 049 TEN

Foto 050 TEN

Foto 051 TEN

Foto 052 TEN

Foto 053 TEN

Foto 054 TEN

Foto 055 TEN

Foto 056 TEN

Foto 057 TEN

Foto 058 TEN

Foto 059 TEN

Foto 060 TEN

Foto 061 TEN

Foto 062 TEN

Foto 063 TEN

Foto 064 TEN

Foto 065 TEN

Foto 066 TEN

Foto 067 TEN

Foto: "Foto-Henning" 

Henning Kristensen AALFOT

Foto: "Foto-Henning" 

Henning Kristensen AALFOT

Foto: "Foto-Henning" 

Henning Kristensen AALFOT

Foto: "Foto-Henning" 

Henning Kristensen AALFOT

Foto: "Foto-Henning" 

Henning Kristensen AALFOT

Foto 068 TEN

Foto 069 TEN

Foto 070 TEN

Foto 071 TEN

Foto 072 TEN

Foto 073 TEN

Foto 074 TEN

Foto 075 TEN

Foto 076 TEN

Foto 077 TEN

Foto 078 TEN

Foto 079 TEN

Foto 080 TEN

Foto 081 TEN

Foto 082 TEN

Foto 083 TEN

Foto 084 TEN

Foto 085 TEN

Foto 086 TEN

Foto 087 TEN

Foto 088 TEN

Foto 089 TEN

Foto 090 TEN

Foto 091 TEN

Foto 092 TEN

Foto 093 TEN

Foto 094 TEN

Foto 095 TEN

Foto 096 TEN

AR-114 eller AR-110

Foto 097 TEN

AR-110

Foto 098 TEN

Foto 099 TEN

AR-116

Foto 099 TEN

AR-120

Foto 100 TEN

Foto 101 TEN

Foto 101 TEN

Foto 102 TEN

Foto 103 TEN

Foto 104 TEN

Foto 105 TEN

Foto 106 TEN

Foto 107 TEN

Foto: "Foto-Henning" 

Henning Kristensen AALFOT

Foto: "Foto-Henning" 

Henning Kristensen AALFOT

Foto 108 TEN

Foto 109 TEN

Foto 110 TEN

Foto 111 TEN

Foto 112 TEN

Foto 100 TEN

Foto 113 TEN

Foto 114 TEN

Foto 115 TEN

Foto 116 TEN

Foto 117 TEN

Foto 118 TEN

Foto 119 TEN

Foto 120 TEN

Foto 121 TEN

Foto 122 TEN

Foto 123 TEN

Foto 124 TEN

Foto 125 TEN

Foto 126 TEN

Foto 127 TEN

Foto 128 TEN

Foto 129 TEN

Foto 130 TEN

Foto 131 TEN

Foto 132 TEN

Foto 133 TEN

Foto 134 TEN

Foto 135 TEN

Foto 136 TEN

Foto 137 TEN

Foto 138 TEN

Foto 139 TEN

Foto 140 TEN

Foto 141 TEN

Foto 142 TEN

Foto 143 TEN

Foto 144 TEN

Foto 145 TEN

Foto 146 TEN

Foto 147 TEN

Foto 148 TEN

Foto 149 TEN

Foto 150 TEN

Foto 151 TEN

Foto 152 TEN

Foto 153 TEN

Foto 154 TEN

Foto 155 TEN

Foto 156 TEN

Foto 157 TEN

Foto 158 TEN

Foto 159 TEN

Foto 160 TEN

Foto 161 TEN

Foto 162 TEN

Foto 163 TEN

Foto 164 TEN

Foto 165 TEN

Foto 166 TEN

Foto 167 TEN

Foto 168 TEN

Foto 169 TEN

Foto 170 TEN

Foto 171 TEN

Foto 172 TEN

Foto 173 TEN

Foto 174 TEN

Foto 175 TEN

Foto 176 TEN

Foto 177 TEN

Foto 178 TEN

Foto 179 TEN

Foto 180 TEN

Foto 181 TEN

Foto 182 TEN

Foto 183 TEN

Foto 184 TEN

Foto 185 TEN

Foto 186 TEN

Foto 187 TEN

Foto 188 TEN

Foto 189 TEN

Foto 190 TEN

Foto 191 TEN

Foto 192 TEN

Foto 193 TEN

Foto 194 TEN

Foto 195 TEN

Foto 196 TEN

Foto 197 TEN

Foto 198 TEN

Foto 199 TEN

Foto 200 TEN

Foto 201 TEN

Foto 202 TEN

Foto 203 TEN

Foto 204 TEN

Foto 205 TEN

Foto 206 TEN

Foto 207 TEN

Foto 208 TEN

Foto 209 TEN

Foto 210 TEN

Foto 211 TEN

Foto 212 TEN

Foto 213 TEN

Foto 214 TEN

Foto 215 TEN

Foto 216 TEN

Foto 217 TEN

Foto 218 TEN

Foto 219 TEN

Foto 220 TEN

Foto 221 TEN

Foto 222 TEN

Foto 223 TEN

Foto 224 TEN

Foto 225 TEN

Foto 226 TEN

Foto 227 TEN

Foto 228 TEN

Foto 229 TEN

Foto 230 TEN

Foto 231 TEN

Foto 232 TEN

Foto 233 TEN

Foto 234 TEN

Foto 235 TEN

Foto 236 TEN

Foto 237 TEN

Foto 238 TEN

Foto 239 TEN

Foto 240 TEN

Foto 241 TEN

Foto 242 TEN

Foto 243 TEN

Foto 244 TEN

Foto 245 TEN

Foto 246 TEN

Dagen derpå. Et fint tyndt lag sne har lagt sig på AR-116. Stilheden er total. Ikke mere "Drøn over Kølvrå", projektøren er slukket og væltet, julefrokosterne er forbi, og de sidste er gået hjem. For AR-116 venter der et nyt eventyr hos Flight Test Dynamics Inc. i USA. 

Foto 247 TEN