AR-112

05.10.1971:  AR-112 ankom til Flyvestation Karup fløjet af VAD. 5:15 timer i logbogen.

05.10.1971:  AR-112 tilgår Eskadrille 729.  

20.08.1991:  Sidste flyvning. Total flyvetid: 3372:45. Pilot: RIF

23.06.1993:  Udfaset.

26.05.1994:  Overdraget til Air Battle Damage Repair (ABDR)

26.05.1995:  Vartegn ved Flyvestation Karups hovedkvarter (HQ FSNKAR).

10.11.2016:  Nedtaget for renovering 

xx.yy.2017:  Genopsat efter endt renovering og heftig debat om fremtid placering. 

Tegning: Ole Rossel

RF-35 AR-112 over Norge

Foto: Arkiv ESK 729 / MYL

RF-35 AR-112 over Norge

Foto: Arkiv ESK 729 / MYL

AR-112

Foto: KARFOT Arkiv ESK 729

AR-112 i IRLS-konfiguration. Under højre vinge sidder en TIC-tank med ballast af hensyn til balancen, mens der under venstre vinge sidder en IRLS-pod (Infra Red Line Scanner), som kun er delvis synlig på billedet. Billedet er taget den 24. februar 1983 i forbindelse med KIN's våbenformation. Formationen bestod af 8 fly, hver især med én af de udvendige opladninger som var aktuelle på daværende tidspunkt, og AR-112 som vist i IRLS-konfiguration. 

Formationen og de enkelte fly blev fotograferet i luften af "Foto-Henning" fra Fototjenesten på Flyvestation Aalborg. 

Foto: KARFOT Arkiv ESK 729

AR-112 i IRLS-konfiguration lander på Flyvestation Karup efter KIN's formation. Under venstre vinge ses IRLS-poden. Under højre vinge er ophængt en TIC-tank med ballast af hensyn til balancen. 24. februar 1983.

AR-112 som Gate Guard mellem Hovedvagten og Hovedkvarteret. 25. maj 2008

Foto: TEN

AR-112 nedtages 10. november 2016 for en "make over".

Foto: Ulrich Krog

Så er der ikke meget grøn maling tilbage. 1. februar 2017

Foto: John Schneider Hansen