AT-161

AT-161

19.04.1977:  AT-161 ankommer til Flyvestation Karup fløjet af VAD. 5:45 timer i logbogen. 

13.05.1977:  AT-161 tilgår ESK 725 

27.06.1978:  AT-161 totalhavarerer ved Kjellerup. Piloter: NOL / KOL foretager udskydning med katapultsæde 


Flyvningen var en instrumentflyvningsprøve for KOL, som skulle flyve flyet fra bagerste sæde og under instrumentflyvningshætte. Checkpilot og fartøjschef var NOL i det forreste cockpit. Efter at have gennemført instrumentindflyvning og overskydning på Flyvestation Skrydstrup skulle missionen afsluttes med en instrumentindflyvning og landing på Flyvestation Karup. KOL havde kontrollen med flyet og foretog det indledende opkald til KAR på APPROACH frekvensen fra en position 18 NM sydvest for flyvestationen i 15.000 ft, og anmodede om "GCA PICK UP". KAR anviste en kurs på 075 grader og oplyste samtidigt, at der var tordenbyger syd-sydøst til syd-sydvest for pladsen med det mest koncentrerede område syd-sydøst. Flyvningen havde hidtil foregået VMC, men ca. 1 minut efter det indledende opkald meddelte NOL, at man ville befinde sig under IMC forhold i løbet af kort tid. Da flyet befandt sig ca. 9 NM syd-sydvest gav flyvekontrollen en kursændring til 085 grader og samtidig anvisning om reduktion af højden til 3.000 ft. Ca. 2 minutter senere, da flyet befandt sig i ca. 6.500 ft, endnu ikke i skyer men i dis, blev det ramt af et lyn. Begge piloter registrerede et højt brag samt at MASTER CAUTION lyset blev tændt. Endvidere tændtes FUEL PUMP lys og nogle sekunder senere begg ENG FIRE lysene. NOL tog straks kontrol over flyet og meddelte flyvekontrollen om situationen, idet det var hans hensigt at lande hurtigst muligt. Imidlertid tændte ENG FIRE lysene og samtidigt gik flyet ind i en krængning til venstre, som han ikke kunne korrigere forc eller standse, idet det føltes som om bevægelse af styrepinden ingen virkning havde. Han besluttede derfor, at flyet skulle forladesog gav KOL ordre til at foretage udskydning. Da NOL havde hørt, hvad han formodede var affyringen af det. begerste sæde, foretog han selv udskydning. Flyet forsatte med nærlig uændret kurs og styrtede ned på en mark kl. 1217 Z. 

Årsagen til styrtet var, at flyet blev ramt af et lyn, hvilket medførte en eksplosion i den ene af droptankene. Herefter udbrød der brand i flyet og styresystemet blev beskadiget.