"Mister Draken"

FRO - Frode Mogensen Sveistrup

7. august 1942 - 5. juli 2011

Den 31. juli 1991 rundede FRO som den første i verden 3.000 timer på Draken, og gjorde sig dermed velfortjent til titlen: "Mister Draken". Han nåede at flyve 3 timer mere, inden han rejste til USA for at overtage hvervet som Senior National Representative ved Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) på Sheppard Air Force Base, Texas, USA, og sluttede dermed sin Draken-karriere med en total på 3003 timer. 

FRO foran A-018 efter at han havde rundet 3000 timer på Draken., A-018 er i dagens anledning dekoreret på næsen med teksten: "3000 HOURS F-35 FRO" med gul spraymaling. 31. juli 1991. 

Foto: Jakob Bødskov

FRO startede som Flyverelev på Elementærkursus den 4. november 1963 på Flyveskolen på Flyvestation Avnø den 4. november 1963. Han var på Flyver-elever Hold 1963-III, hvilket vil sige det tredje hold i 1963. På samme hold startede følgende piloter, der senere tilgik Eskadrille 729: STI - Bent Lyngbæk Christiansen og LØN - Johannes Christian Øelund. Elementærkursus foregik dengang på Chipmunk.

Flyver-elever på Flyvestation Avnø, Hold 1963-III. FRO er yderst til venstre i øverste række. 

Foto: Flyveskolen

En ung FRO står her yderst til venstre i flyverdragt mens resten af eskadrillens piloter står fin uniform med pokalerne fra sejren i "Big Click" 1967. FRO havde været på en mission og kunne ikke nå at skifte uniform. 1967.

Foto: KARFOT

FRO mavelander AT-154 under natflyvning.  

Under natflyvning i 1000 ft blev flyet ramt af en større fugl i luftindtag. Ved valg af "gear down" forblev understellet oppe. Valg af nødsystem og G-belastning var ligeledes resultatløst. Mavelandet på tomme droptanke i skum på bane 09, FSN Karup. Fuglen havde ved anslaget anrettet omfattende ødelæggelser i venstre luftindtag, motoren og wireforbindelsen til betjening af understel. Missionen var en udcheckning af BYR som instruktør under natflyvning med FRO agerende som instruktør/elev. En længere beskrivelse af hændelsen findes i bogen "Saab F-35 DRAKEN T.O. 1F-35-1-1/2", Section VII side 7-3 og vil blive lagt op her på hjemmesiden under "AT-154". 

AT-154 ligger på sine droptanke i en skumstribe efter FRO og BYR's vellykkede mavelanding om aftenen tirsdag den 3. februar 1976. Ved sammenstødet med fuglen blev op-låsen til venstre hovedunderstelsben frigjort, hvilket er forklaringen på at den yderste hjullem er delvis åben. 

Foto: KARFOT

Et par lettere slidte droptanke

Foto: KARFOT

Omtale i Fredericia Dagblad et par dage efter hændelsen

I 1988 kunne FRO fejre 25-års jubilæum og ses her mellem til venstre Flyvestationschefen Oberst Christian Hvidt "VIT" og til højre Operationsofficer Oberstløjtnant Michael F. Svejgaard "SES"

Foto: KARFOT

31. juli 1991 - FRO runder 3.000 timer på Draken 

Efter knap 20 år på Draken opnåede FRO, som den første i Draken-pilot, 3.000 timer på typen. Det giver et gennemsnit på 150 timer om året, hvilket er ret godt, når man tænker på hans mange år som chef, der generelt flyver mindre end "svendene", og perioder med begrænsninger i flyvetid bl.a. på grund af reducerede brændstoftildelinger. 

På dette billede af A-018 på vej ud til Take-Off under TFW 91 ses, at foruden dekorationen på næsen, var der også malet "3000 HOURS F-35 FRO" på halen. A-018 er opladt med en blå bombe MK-55 simulerende en MK-82 Low Drag. 27.08.1991

Foto: Per Thorup Pedersen

SNR - Senior National Representative ved Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) på Sheppard Air Force Base, Texas, USA

3 Northrop T-38 "Talon" fra Sheppard AFB, Wichita Falls, Texas.

I perioden fra 15.09.1991 til 28.02.1995 gjorde FRO tjeneste ved Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) på Sheppard Air Force Base, Texas, USA som SNR - Senior National Representative og instruktør på T-38.

Foto: Arkiv ESK 729 / FRO