Den Ultimative Pris

Tre af Eskadrille 729s piloter endte med at måtte betale den ultimative pris under udførelsen af deres job.

   Fra den spæde start den 3. januar 1955 til Eskadrille 729s sidste flyvning den 21. december 1993 mistede man 10 fly ved havarier og en enkelt RF-84F'er brændte på jorden. Havarierne var fordelt med syv RF-84F'ere, to RF-35'ere og en enkelt TF-35. De ti havarier kostede tre piloter livet, alle RF-84F piloter. Ingen af eskadrillens piloter satte livet til i Draken-æraen, hvilket må siges at være ganske enestående. 

   Eskadrillen har i tidens løb haft mere end 55 fly. I den første tid bestod flåden af to Harvards og syv RF-84G Thunderjet og til trods for at F-84G'erne i Flyvevåbnet "faldt ud af himlen" i stort antal, havde man i Foto-flighten ingen havarier med disse to flytyper. 

   Første havari indtraf den 17. september 1958, hvor RF-84F "KA-E" havarerede ved Lauenau ved Hannover, Vesttyskland og piloten (KOR) omkom. Næste fatale havari fandt sted den 5. august 1965, hvor RF-84F C-666 havarerede ved Kongsberg i Norge (LYS). Tredje og sidste fatale havari fandt sted året efter den 21. september 1966, hvor RF-84F C-647 havarerede i Kattegat ud for Frederikshavn. Piloten HØM skød sig ud med katapultsædet, men druknede uheldigvis efterfølgende. 

   Når der ovenfor står "mere end 55 fly" skyldes det blandt andet, at de fleste af de to-sædede TF-35 Draken i kortere eller længere perioder har været i nummer i Eskadrille 729, dog således at eskadrillen kun rådede over 3 TF'ere ad gangen. Efter Eskadrille 725s lukning med udgangen af december 1991 overførtes et antal F-35'ere og TF-35'ere til Eskadrille 729. De to TF-35'ere, AT-159 og AT-161, der totalhavarerede i 1977 hhv 1978, var aldrig i nummer i Eskadrille 729. 


KOR  -  Ole Krog Jørgensen 

† 17. september 1958 

   Den 17. september 1958 oplevede Foto-flighten et tragisk havari, idet KOR styrtede ned med KA-E og omkom. 

   Missionen var transportflyvning af to fly, under ledelse af LUR som rodefører, kombineret med en taktisk navigationstur gennem diverse lavflyvningsområder i Noedtyskland. Turen var planlagt til at ende med landing på RAF Jever, hvor piloterne skulle deltage i Squadron rotation frem til den 30. september. 

   Roden, Hawkeye Red, startede fra Flyvestation Karup kl. 1013A og satte kursen mod lavflyvningsområde 5 syd for Hamburg. Her blev flyvehøjden reduceret til 650 fod over terrænet. Omkring Stadthagen, der ligger ca. 40 km vest for Hannover, observerede LUR, at skyhøjden var stærkt aftagende, og næsten samtidigt så han et højdedrag foran sig på tværs af kursen. Da skyerne lå ned til toppen af dette højdedrag, besluttede han sig til at afbryde missionen og gå direkte til Jever. Han adviserede KOR herom og meddelte, at han ville dreje højre om. Umiddelbart efter at drejet var påbegyndt, kom LUR ind gennem nogle skytjavser. KOR må her antageligt have mistet den visuelle kontakt med rodeføreren. Over radioen blev de enige om at stige til over skyernr. Et øjeblik senere ramte KOR's fly trætoppene omkring det højeste punkt (1.329 fod) af højdedraget Deister nord for Springe og totalhavarerede kl. 1056A. 

   Årsagen til havariet kan ikke med sikkerhed gives. Den mest sandsynlige forklaring var, at KOR havde mistet orienteringen og påbegyndt sit descent for tidligt eller mistet kontrollen over flyet i overgangen fra et drej under VFR til IFR forhold. 

   Af eskadrillens dagbog fremgår det at KOR i maj måned havde fået besked på at han havde bestået SAS' optagelsesprøve, men at de ikke skulle bruge nye piloter de første par år. Havariet er ikke omtalt i dagbogen. 

   

RF-84F KA-E

Foto: Arkiv ESK 729

KOR, august 1958 på Flyvestation Karup.

Foto: Arkiv ESK 729

ÆRET VÆRE KOR's MINDE

LYS  -  Rikard Lysgaard 

† 5. august 1965

LYS

   Under den indledende træning til BIG CLICK fløj LYS den 5. august ind i en bjergtop ved Kongsberg i Norge og blev dræbt. 

   LYS startede med C-666 som Mission 3907 fra Flyvestation Karup kl. 1036 Z og satte herefter kursen mod Norge. Efter at have talt med et par kontrolinstanser i Norge blev Mission 3907 kl. 1115 Z kaldt op af tårnet på Rygge Flystasjon og bedt om at opgive sin position. LYS befandt sig på dette tidspunkt over den vestlige del af Oslo-fjorden og på vej mellem turens andet og tredje mål, Jonsknuten. LYS blev herefter bedt om at skifte til GCI-stationen Måkerøy, callsign "Redpipe", som han kontaktede eet minut senere. Kl. 1121 Z forsøgte "Redpipe" at kalde Mission 3907, men uden at få noget svar. Umiddelbart efter indløb der telefonisk besked til politistationen i Kongsberg, at et jetfly netop var fløjet ind i Jonsknuten, en bjergtop der hæver sig 904 meter over havet. 

   Årsagen til havariet er ukendt, men havarikommissionen antog, at LYS på dette tidspunkt må være fløjet ind i nogle skyer. I stedet for at afbryde missionen på dette tidspunkt har han sandsynlig valgt at fortsætte og ramt terrænet som et resultat af denne beslutning. 

RF-84F C-666

ÆRET VÆRE LYS' MINDE

HØM  -  Morten Høghøj 

† 21. september 1966

Foto: ESK 729 / Arkiv Niels Helmø-Larsen 

   Den 21. september var der parade i anledning af chefskifte i eskadrillen. Få timer efter indtraf et tragisk havari, hvorved HØM omkom. Missionen var en Navy Search på ruten Læsø Rev - Skagen Rev - Hirsholmene - Ålborg Bugt. HØM startede fra Flyvestation Karup 1251 A. På et tidspunkt omkring 1330 A så et antal vidner flyet styrt i havet ca. 3,5 NM (sømil) øst for Hirshomene. Det vidne, der var tættest på havaristedet, befandt sig ombord på det tyske skib MS Grauerort på vej mellem Göteborg og Dortmund. Da skibet befandt sig på højde med Hirsholmene, så han et fly komme fra nord og med kurs mod skibet. Flyet havde en dykvinkel på ca. 30° og befandt sig i en højde af ca. 100 m. Han så piloten ejecte og faldskærmen "streamede" som en lang gul pølse. Kort efter ramte flyet vandet med en dykvinkel, som senere blev beregnet til 40° og en 80-90° krængning til højre, oh eksploderede. 

   På grund af den meget lave højde, hvorfra udskydninngen fandt sted, nåede faldskærmen ikke at udfolde sig, oh HØM sad endnu i sædet, da dette ramte vandet. Han blev herefter slynget fri, men var fortsat forbundet til faldskærmen. Det tyske skib kom op på siden af ham, og der blev kastet et reb ud som HØM greb fat i. Skibets styrmand sprang herefter overbord og forsøgte med en kniv at skære ham fri af faldskærmen. Dette lykkedes imidlertid ikke , inden skibet drev hen over HØM, hvorved han blev trukket ned under dette og druknede. 

   Årsagen til havariet var motorstop som følge af svigtende brændstoftilførsel. Da det ikke lod sig gøre at opsamle alle flyets dele fra havet, har det ikke været muligt at fastslå årsagen til den manglende brændstoftilførsel. 

Fra Eskadrille 729's dagbog 1966: 


HØM begyndte sin flyveuddannelse den 4. nov. 1963 på FSN AVNØ. Efter afsluttet uddannelse i Canada kom han til Træningsflighten i Ålborg, og senere, d. 18. april 1966, tiltrådte han tjeneste ved ESK 729, hvor han gennemførte omskoling til RF-84F. 


HØM fik kun lov til at gøre tjeneste i eskadrillen i meget kort tid, men han nåede at skabe respekt om sin person og faldt godt til blandt os. 


Vi vil mindes HØM som en meget lovende ung officer og pilot og som en god kollega og kammerat. 


   Æret være hans minde. 

HØM

Foto: ESK 729 dagbog 1966

RF-84F C-647, Ypenburh, NL

Foto: L. Dykgraaf / Arkiv Niels Helmø-Larsen

ÆRET VÆRE HØM's MINDE