AR-113

AR-113

08.11.1971:  AR-113 ankom til Flyvestation Karup fløjet af VIT. 6:50 timer i logbogen.

08.11.1971:  AR-113 tilgår Eskadrille 729. 

17.12.1993:  Sidste flyvning. Total flyvetid: 3399:55. Pilot: BOK.

31.12.1993:  Udfaset. 

01.01.1995:  Overgået til Flyvevåbnets Historiske Samling - “lånt ud” til Draken Team Karup


AR-113 men hvor henne?

   Det spørgsmål stillede Ulrich Krog. Steen Hartov kunne oplyse at: "Billedet må være taget mellem den 17. april 1979, hvor flyet kom ud fra PE-F eftersyn ved FVK modificeret med MFCD, og den 2. september 1985, hvor flyet gik ind til PE-G eftersyn ved HVK, hvor den blev modificeret med WDNS og ALR-69 RWR". Mit første gæt var RAF Waddington syd for Lincoln. Der kom vi meget midt i firserne på en øvelse, der hed Mallet Blow, og hangarerne i baggrunden, samt deres placering i forhold til startbanen, virkede bekendt. Disse hangarer er fra 2. verdenskrig, hvor de husede Avro Lancaster bombemaskiner og senere Avro Vulcan. 

   Ved hjælp af Apple's "Kort" gennemgik jeg de baser i England, hvor vi kom i "Dragens tid", og ingen passede i lay out med billedet. Jeg Googlede derefter "Draken Waddington" og op kom et billede af AR-117 stort set samme sted, men med en lille forskel på overbygningen over hangarportene. Som det næste kontaktede jeg Nigel Bean, som til dagligt tager sig kærligt af AR-107 på Newark Air Museum, og som op til pensioneringen var tjenestegørende i Royal Air Force. Nigel bekræftede at billedet af AR-113 er taget på RAF Waddington, og at forskellen på toppen af hangarerne over hangarportene formodentlig skyldes, at der blev foretaget mange ombygninger i forbindelse med stationeringen af AWACS på Waddington. Nigel fortalte også, at han var tjenestegørende på RAF Waddington i 1977-79. 

   Waddington var (er?) et yndet sted for flyspottere, da hovedvejen A15 går forbi meget tæt på baneenden af RWY 02/20 og der er parkeringsplads med cafeteria lige ovre på den anden side af vejen. Dengang var der lyskurv til at stoppe trafikken, når fly kom ind til landing og ud fra nutidige luftfotografier, ser det ud til, at det stadigt er tilfældet. De mange tilskuere/fotografer ansporede en til ikke at gå høj på finalen og flyve Final Turn en anelse mere "tight" end man gjorde andre steder. Pænt sagt, ikk'?. 

   Tidsmæssigt kan optagetidsrummet indsnævres til 1984-85, idet piloten på billedet har grå hjelm på og den indførtes jvf billeder i Eskadrille 729's dagbøger i 1984-85, og som nævnt ovenfor udgik AR-113 til WDNS-modifikation 2. september 1985. 

   Så konklussion med 99% sikkerhed: Billedet forestiller AR-113 på RAF Waddington højst sandsynligt i 1984 eller 1985. 


Foto: via Stall.dk Photo Collection

Foto: Wieland Stolze via Marcus Herbote

AR-113 på finalen til RWY 09 på RAF Gütersloh. Flyet deltog sammen med AR-117 i øvelsen "Cheerful Challenge" i Close Air Support rollen og landede på Gütersloh for refueling og derefter tilbage i øvelsesområde og senere landing hjemme på Karup. Flyet blev fløjet af TEN, som agerede wingman til ROK (AR-117), der var på rodefører practice. 

25. februar 1987.

Foto: ESK 729 / BRI

Foto: Jakob Bødskov

AR-113