C-274

C-274

16.07.1962:  Modtaget. Købt brugt fra USAF 51-11274 

01.04.1971:  Udgået 

                       Forkrop opmagasineret af Flyvevåbnets Historiske Samling (FHS)

C-274 ved Gedhusmuseet, FSN Karups Historiske Forening. 1989-1990

Foto: Jakob Bødskov