Briefingrummet

I forbindelse med renovering af eskadrillens briefingrum, blev det besluttet, at vi skulle have noget nyt udsmykning på væggene. BRI havde lige fået et nyt Canon T90 kamera, og Duty Ops blev bedt om at stille 2 TF-ere og en RF til rådighed. Planen blev sat i værk onsdag den 28. januar 1987. RF-eren , AR-120, blev fløjet af LAO, TF-eren, AT-156, blev fløjet af NAL med klarmelder Martin Dietz i bagsædet og til at tage billederne fløj BRI med sit kamera i bagsædet på AT-151 med TEN ved roret. Det var en klar vinterdag med Danmark dækket af et tyndt snelag, og en del drivis i indre danske farvande. De viste billeder prydede briefingrummet frem til eskadrillens midlertidige lukning.  

AR-120 og AT-156 syd for Herning. Yderst til højre i bunden af billedet ses Messecenter Herning og under TF-erens droptanke kan man se Sunds Sø. Lige under TF-erens næse kan Karup Kartoffelmelsfabriks siloer anes, så en dag med rigtig god sigtbarhed. 

Foto: ESK 729 / BRI

Foto: ESK 729 / BRI

Hawkeye Red i et venstredrej over Gals Klint Skov med Lillebæltsbroen og Den Ny Lillebæltsbro i baggrunden. 

I skoven lige under flyene styrtede Short Stirling W7531 LS-F “Freddie” MacRobert’s Reply fra RAF No. 15 Squadron ned natten mellem den 17. og 18. maj 1942. Hver år den 4. maj afholdes mindehøjtidelighed på nedstyrningsstedet, hvor Middelfarts borgere i 1949 rejste en stor mindesten med de omkomnes navne. Se evt mere på: macrobertsreply.com (click)

AR-120 i ensom majestæt over øhavet syd for Sjælland

Foto: ESK 729 / BRI

AR-120 i svagt venstredrej over øhavet syd for Sjælland

Foto: ESK 729 / BRI

Hawkeye Red passerer syd om Vordingborg.

Foto: ESK 729 / BRI

Hawkeye Red passerer Farøbroerne. Bemærk skyggerne på isen af højbroen og pylonerne.

Foto: ESK 729 / BRI

AR-120 fløjet af LAO ved Møns Klint. Et på flere måder historisk billede. AR-120 fløj sidste operative flyvning 21.12.1993 med HET ved pinden, og Sommerspiret som ses øverst til højre i billedet styrtede i havet 13. januar 1988, altså mindre end et år efter at dette billede blev taget.

Foto: ESK 729 / BRI

Hawkeye Red ud for Møns Klint. NAL i AT-156 har taget “The Lead” og LAO i AR-120 flyver “på vingen”. Her ses tydeligt Sommerspiret lige over cockpittet på TF-eren. Sommerspiret styrtede i havet ved et stort skred den 13. januar 1988. 

Foto: ESK 729 / BRI

Hawkeye Red har sat kursen hjemover mod Flyvestation Karup og er “gået i højden” over den sydlige del af Kattegat. Bemærk den fine “snurrebasse” i drivisen foran RF-eren. 

AR-120 fløj 17. februar fra Karup via Ørlandet til Bodø, begge i Norge, til det norske flymuseum i Bodø. 

AT-156 blev solgt til Flight Test Dynamics Inc. og forlod Flyvestation Karup den 06. juli 1995 ad landevejen til havnen i Fredericia og derfra med skib videre til USA, hvor den ankom til Port Hueneme i Carlifornien den 15. august 1995. Indregistreret N156XD og fløj første gang 25. september 1996. 


(Flyhistorik: TINBOX Saab F-35 DRAKEN T.O.11F/RF/TF-35-1 1/2)

Foto: ESK 729 / BRI