I luften

I luften

Et billede fra VON's arkiv. 8 fly fra Eskadrille 729, en blanding af de nye SAAB RF-35 Draken og den under udfasning veltjente Republic RF-84F Thunderflash. AT-151, der fører formation leveredes 14. oktober 1971 og de tre RF-84'ere på billedet5 udfasedes 31.12.1971, så billedet må i sagens natur være taget mellem disse to datoer. 

Foto: Arkiv ESK 729 / VON

Foto: Arkiv ESK 729 / VON

Udsnit af billedet ovenfor. AT-151 fører formationen med AR-109 på venstre vinge og RF-84 C-??? på højre vinge. Derefter følger AR-112, 2 RF-84F'ere og AR-111 og AR-108 (ser det ud til). 

AT-151 tilgik Eskadrille 729 den 14. oktober 1971 og de sidste 3 RF-84F'ere, C-651, C-670 og C-581, udgik 31. december 1971, så billedet må jo være taget i den periode, og da den fjerde sidste RF-84FR'er udgik deb 4. oktober 1971, må de 3 RF-84'ere på billedet være de ovenfor nævnte. 

Et par billeder fra VON's samling uden tekst på bagsiden. En søgning i dagbøgerne og "Hawkeyes - og hvad de så" afslører detaljerne, og et tredie billed dukkede op i dagbogen. 

"Den 22. december stablede FSN Skrydstrup en ni-skibber på benene til et flypast på Flyvestation Karup. Således foranlediget tog det ikke mere end et par timer for Eskadrille 725 og 729 at sammensætte en 15-skibs formation ført af DØN. Der blev lavet angreb på sønderjyderne netop som alle F-100 piloterne var på vej fra briefing til julefrokost i messen. Opvisningen sluttede af med flot formationsflyvning". ("Hawkeyes - og hvad de så") 

Den opmærksomme beskuer ser selvfølgelig straks, at der kun er 14 fly på billederne, men mon ikke det femtende fly - fotoflyet - har deltaget i angrebet på Skrydstrup og den efterfølgende overflyvning i formation, og så taget disse tre billeder på vej hjem til Flyvestation Karup


Foto: Arkiv ESK 729 / VON

Foto: Arkiv ESK 729 / VON

Foto: Arkiv ESK 729 / Dagbog 1975

Flyvevåbnets 25-års dag, den 1. oktober 1975, blev fejret på forskellig vis. Et af højdepunkterne var helt sikkert den store 25-skibs formation over de danske flyvestationer, der blev ført af Flyvestation Karups operationsofficer, Oberstløjtnant B. V. Larsen (BAV), i en TF-35. Samtlige seks kampeskadriller var repræsenteret med hver fire fly, og formationen bestod således af ni Draken, otte F-100D og otte F-104G. Generelt var presseomtalen pæn lige med undtagelse af Ekstra Bladet, der så sig forpligtet til at skrive om spild af brændstof. (tekst fra "Hawkeyes - og hvad de så") 

1. oktober 1975

Foto: Arkiv ESK 729 / VON

BES i AR-104 "leader" to Starfightere R-342 og R-702 med SAK og JOT. Desværre har jeg ikke noteret hvem af de to herrer der fløj hvilket fly. Billedet er taget i forbindelse med DACM-kursus for SØB, JØB, BRI og TEN på Flyvestation Ålborg i maj måned 1983. DACM er en forkortelse for Dissimilar Aircraft Combat Manuevering eller med andre ord Dog Fight. Man starter med nogle 1 mod 1 missioner og så nogle 2 mod 2 missioner. Kurset var en del af uddannelse for at blive Fuld Opperativ på Draken. Da jeg også var ny i Recce-rollen, benyttede vi lige lejligheden til lidt PR-F (Photo Reconnaissance - Fly) og selvom det er et modlysbillede, synes jeg selv det er et rimeligt billede (jydsk udsagn). Det er i hvert fald historisk.  31.05.1983

Foto: ESK 729 / TEN

I de gode gamle dage, da man fløj Spitfire, lå man normalt "stagged high", når man fløj i Echelon formation. Det ville jeg gerne prøve at lave nogle billeder af med Draken, da vi jo altid fløj "stagged low". Fra 1987 til 1988 var jeg instruktør på Draken og havde min daglige gang i OCU'en, der hørte hjemme i Stationsflighten på Flyvestation Karup. Jeg luftede min idé, og den faldt i god jord, også hos chefen (FRO). En dag i februar, hvor eleverne ikke skulle flyve, og vejret var egnet, bad vi eskadrillerne om at levere 5 fly, 3 to-sædede og 2 en-sædede. OCU'en havde jo prioritet, så vi fik hvad vi bad om, uden at der blev stillet spørgsmål til formålet. Jeg hoppede selv i bagsædet på LØM fra Eskadrille 729 medbringende et Hasselblad kamera, og de resterende 4 fly blev bemandet med instrutører og et par elever i de 2 bagsæder. Eskadrille 729 leverede 2 RF'ere og den TF'er LØM og jeg fløj i og Eskadrille 725 leverede de to sidste TF'ere. Så kastede vi os i lufthavet og fik taget lidt billeder. Som det fremgår af line-up-slippen var vejret ikke det allerbedste på Karup, for vi havde Tirstrup (EKAH) som alternativ og skulle lande med 2050 lbs brændstof. Datoen var 16.02.1988.

2 danske Spitfire 419 og 422

Line-up-slip for Pampas Red den 16.02.1988.               Arkiv ESK 729 / TEN

"Pampas Red" LAO i AR-116, SØB og RUK i AT-157, FRO i AR-107  og AMU og LOT i AT-158 i Echelon Right Stagged High formation

Foto: ESK 729 / TEN

"Pampas Red 2 & 4" SØB og RUK i AT-157 og AMU og LOT i AT-158.

Foto: ESK 729 / TEN

I juni 1988 var jeg tilbage i eskadrillen i 10 dage for at flyve og holde status, selvom jeg var startet i SAS den 6. maj 1988. Den 6. juni var jeg så heldig at få opgaven med at intercepte og fotografere 6 østrigske Draken, der skulle færgeflyves fra Sverige til Østrig. De fløj under kaldesignalet "Adler Flight" (hvad ellers fristes man til at sige). Flyene blev "fanget" i dansk luftrum omkring Møn. 

På grund af den mørkegrå bemaling er det lidt svært at tyde flyenes numre, da de er påført halen med sorte tal. 

Billederne er taget fra AR-105.


Austrian Air Force SAAB 35OE Draken ##06 og 15. 06. juni 1988.

Foto: ESK 729 / TEN

Austrian Air Force SAAB 35OE Draken ##06 og 15. 06. juni 1988.

Foto: ESK 729 / TEN

Austrian Air Force SAAB 35OE Draken ##04 og 08. 06. juni 1988.

Foto: ESK 729 / TEN

Austrian Air Force SAAB 35OE Draken #08. 06. juni 1988.

Foto: ESK 729 / TEN

Austrian Air Force SAAB 35OE Draken #21. 06. juni 1988.

Foto: ESK 729 / TEN

Austrian Air Force SAAB 35OE Draken #14. 06. juni 1988.

Foto: ESK 729 / TEN