KA-F (F-84G)

KA-F / F-84G

03.12.1952:  Modtaget i Flyvevåbnet. USAF serial number 51-10754

05.12.1956:  Tilgået FR/PR-Flighten fra Eskadrille 729 (Fighter Bomber) som SY-X. Ikke ombygget til RF-84G. 

03.05.1957:  Afgået fra FR/PR-Flighten - tilbage til Eskadrille 729 som SY-X

24.11.1958:  Totalhavareret, piloten omkom. 

Foto: Fotoflighten, Arkiv Niels Helmø-Larsen / NIS

KA-F er det fly nærmest kameraet, hvor der på næsen står koden Y-X. Flyet var den 5. december 1956 blevet overdraget Fotoflighten fra Eskadrille 729 (Fighter-Bomber) på Flyvestation Skrydstrup. Niels Helmø-Larsen har ud fra sit omfattende arkivmateriale sandsynliggjort at billedet er taget 10. december 1956. Formationen består af KA-B (NIS), SE-E (enten JES eller LEN - de fløj begge på denne dato), KA-D (MAN) men han flyver også med "Y-X" (KA-F) denne dato. Y-X (KA-F) og SE-E (KA-G) har endnu koderne fra deres tidligere eskadriller, dog er S'et i SY-X dog fjernet. De to fly har standard F-84G droptanke og blev aldrig ombygget til RF-84G'ere, og havde en kort karriere i Fotoflighten.