Formationsflyvning

I "Den Store Danske" står der om formationsflyvning:

Formationsflyvning, flyvning med to eller flere fly i faste positioner i forhold til hinanden. Formationsflyvning anvendes hovedsagelig militært, fx ved flyvning i skyer for at reducere kollisionsrisikoen. Formationslederen, dvs. piloten i det forreste fly i formationen, sørger for navigation, radiokorrespondance og udpegning af mål. Derved kan de andre piloter nøjes med at koncentrere sig om at flyve efter formationslederen. 


I Flyveskolens "Elementær Flyveteori" (1998) står der:


 INTRODUKTION 

Formationsflyvning er en integreret del af den militære flyvning. Formationsflyvning anvendes i taktiske flyvninger, i opvisningsøjemed og i forbindelse med nødsituationer. 


FORMATIONSFLYVNINGENS FASER 

I formationsflyvning hvor flere besætninger hele tiden er afhængige af hinanden og risikoen for kollision er permanent til stede kræves der i særlig grad grundig planlægning og faste procedure i forbindelse med flyvningens gennemførelse. 


BRIEFING 

Lead samler formation ens deltagere og giver grundig briefing af samtlige faser af den planlagte formationsflyvning.

For at tilsikre gode formationsbriefinger har FTK udgivet en briefing guide: 


Briefingen bør som minimum indeholde følgende: 


     a.     BESÆTNING 


             1)  Sammensætning 

             2)  Position i formation 

             3). Stedfortrædende formationsfører 


     b.     LUFTFARTØJER 


             1)  Flyfordeling 

             2)  Teknisk status 

             3)  Brændstofbeholdning 


     c.     OPGAVE 


             1)  Generel beskrivelse af missionen 

             2)  Eventuelle andre deltagere 

             3)  Missionens udførelse, herunder: 


             kaldesignal, radiofrekvenser, kontrolstationer, IFF/SIFF procedurer, radiotavshed (evt. brud på denne), tid for bemanding af fly,

             tid for start af motorer, taxi procedurer, Take-off tidspunkt, udflyvning, missionsprofil, brændstofschecks, visuelle signaler,

             hjemflyvning, nødprocedurer - herunder lost wingman procedure, alternative flyvepladser, vejr (lokalt, enroute, alternativer), 

             NOTAMs, Time Check, spørgsmål. 


Formationsføreren kan uddele briefingens hovedpunkter i skriftlig form til samtlige deltagere. Før fotokopieringssmaskiner blev hvermandseje, noterede den enkelte pilot alle disse oplysninger på et stykke papir i A5 størrelse, som kunne anbringes i de karakteristiske "knæbrætter", så oplysningerne var lige ved hånden, eller rettere - lige på låret. 

I forbindelse med WDNS-modificeringen blev det normalt, at man ved start af briefingen fik udleveret fotokopierede "line up slips", med alle "way points" i lattitude/longitude anført. Dette var til, hvis man af en eller anden grund var nødt til manuelt at indtaste ruten i CDU'en i flyet. De fleste vil nok forbinde "formationsflyvning" med to eller flere fly tæt på hinanden, men det er blot én form for formationsflyvning, og det man kalder tæt formation, eller Close Formation. Recce-missioner blev for det meste fløjet som single-ship, men ved missioner mod WAPA-fly i Østersøen fløj man, hvis muligt 2 fly.

FBA-missioner blev fløjet af mindst to fly, af hensyn til gensidig beskyttelse. 

FORMATIONSTYPER

CLOSE FORMATION


Nedenfor viste formationstyper var de normalt anvendte på Draken. Ved sammensætning af større formationer end section (4 fly) anvendtes en kombination af disse.

ECHELON 


Wingman placerer sig således, at forkant af "wingtipformationlight" falder overens med øverste UHF antenne. 

Ved starter og ≤ 350 KIAS skal der horisontalt som minimum holdes 3' "wingtip clearence". Denne minimum afstand kan bestemmes ved at holde udstødningen netop så "oval" at fjerneste kant af A/B-udløbsdel ses umiddelbart foran udstødskåbens nederste kant. A/B-udløbsdel er det inderste "rør". Farven er lys grå-brun til forskel fra udstødskåbens sod-sorte overflade. Kanten fremstår således som overgangen mellem sort og gråt. 

Ved farter > 350 KIAS skal der horisontalt holdes en separation på minimum 1,5 x wingspan. 

Den vertikale position bestemmes vedat se ligemeget af over- og underside af vingen. 

Under drej bibeholdes ovennævnte referencer. I formationer med mere end 2 fly, kan drej ind i formationen undtagelsesvis udføres, såfremt dette sker med lille krængning.

(Teknik & procedure - TOP)

Referencer i Echelon:

(TF-tegning: Ole Rossel)

Echelon Left

Finger Four

Finger Left

Echelon Right

Finger Right

Vic

Line Astern

Box