KA-G (F-84G)

KA-G / F-84G

10.10.1952:  Modtaget i Flyvevåbnet. USAF serial number 51-10482 

05.12.1956:  Tilgået FR/PR-Flighten fra Eskadrille 730 som SE-E. Ikke ombygget til RF-84G. 

25.06.1957:  Afgået fra FR/PR-Flighten - til Eskadrille 730 som SE-A

12.03.1959:  Udgået af Flyvevåbnet

Foto: Fotoflighten, Arkiv Niels Helmø-Larsen / NIS

KA-G er det fly længst væk fra kameraet, hvor der på næsen står koden SE-E. Flyet var den 5. december 1956 blevet overdraget Fotoflighten fra Eskadrille 730 på Flyvestation Skrydstrup. Niels Helmø-Larsen har ud fra sit omfattende arkivmateriale sandsynliggjort at billedet er taget 10. december 1956. Formationen består af KA-B (NIS), SE-E (enten JES eller LEN - de fløj begge på denne dato), KA-D (MAN) men han flyver også med "Y-X" (KA-F) denne dato. Y-X (KA-F) og SE-E (KA-G) har endnu koderne fra deres tidligere eskadriller, dog er S'et i SY-X dog fjernet. De to fly har standard F-84G droptanke og blev aldrig ombygget til RF-84G'ere, og havde en kort karriere i Fotoflighten. 

F-84G KA-G

Foto: via Per Thorup Pedersen milfly. dk