KA-K - C-649

KA-K / C-649

31.07.1957:  Modtaget. USAF 53-7649 

14.12.1971:  Udgået

RF-84F KA-K

RF-84F KA-K

C-649 på Flyvestation Tirstrup. 3. september 1961.

Foto: Tage Rugaard / Arkiv Niels Helmø-Larsen

C-649, C-651, C-647 og C-670 på Flyvestation Tirstrup. 3. september 1961.

Foto: Tage Rugaard / Arkiv Niels Helmø-Larsen

RF-84F C-649 på "Big Click". September 1970

Foto: Niels Helmø-Larsen

RF-84F C-649 med to 450 US gal. pylontanke på de inderste pylons og yderst på højre vinge en special tank indeholdende

et antal filtre beregnet til opsamling af luftprøver. Læg mærke til hullet i næsen på tanken - "flad næse" - og udluftning

bagerst på højre side lige foran vingebagkanten. Yderst på venstre vinge er anbragt en 230 US gal. tank for at modvirke asymmetri. 

   Mod slutningen af 1970 blev 4 RF-84F'ere, C-581, C-649, C-651 og C-670, modificeret for at kunne bære denne specielle tank til opsamling af luftprøver og konfigurationen blev prøvefløjet af STE i januar 1971.

   Under en forsøgsflyvning for at verificere planlægningsdata for denne usædvanlige konfiguration fik STE en fejl på generator nr. 2 i

C-651 den 12. januar 1971. Under anflyvning mærkede han et bump i flyet ledsaget af et let yaw til venstre. Det viste sig, at den yderste venstre pylontank grundet manglende trykudligning, var kollapset, hvorved den forreste del var bøjet opad. 

   Opsamling af luftprøver fortsatte resten af 1971, indtil RF-84F blev udfaset. Det havde været naturligt at fortsætte disse flyvninger med Draken, men grundet den ringe frihøjde mellem vingen og jorden var det ikke muligt at montere denne specielle tank på de nye fly. Opgaverne blev derfor overtaget af et par specielt modificerede F-100F i Eskadrille 727.

Foto: FLYHIS