729's chefer

Chefer for Foto-flighten/Eskadrille 729 fra 03.01.1955 til 31.12.1993:


03.01.1955   EGE   V. K. H. Eggers 

01.05.1958   MIK   J. Michaelsen 

01.12.1961   PØR   P. S. Sørensen 

01.06.1964   ESA   R. S. Hansen 

21.09.1966   DAL   T. Uldal 

01.08.1970   TOU   B. W. Ledertoug 

01.08.1973   DØN   P. Dønvang 

01.07.1977   BAK   W. Langebek 

15.08.1981   VON   F. v. G. Carstensen 

01.05.1984   HAM   P. Hammer 

01.08.1986   TEL   L. Steen 

01.08.1988   LIN   N. Sværdborg 

12.08.1991   SUM   F. Rasmussen 

03.01.1955  -  01.05.1958

EGE

Kaptajnløjtnant V.K.H.Eggers, Foto-flightens første chef

Foto: fra Dagbog 1957

Valdemar Kay Henrik Eggers "EGE", kaldet Val

09.03.1929 - 05.09.2015


EGE flygtede under besættelsen med sin far, der var oberstløjtnant, til Sverige, hvor den 15-16 årige Eggers selv blev indrulleret i Den Danske Brigade. Efter befrielsen kom Eggers på Herlufsholm og siden på den nærliggende flyverskole på Avnø. Som ny militærpilot fløj han den da fremmeste jagertype, Spitfiren, arvet fra briterne efter Anden Verdenskrig. Under landing i Karup kolliderede han med en traktor. Hans næste kollision var med Trafikministeriets departementschef.

Som 48-årig sprang han over i den civile verden som chef for Statens Luftsfartsvæsen, hvor han begyndte at rydde grundigt op. Det skete med en sådan en effektivitet, at man også fik øje på det i udlandet, og Eggers var gennem årene dybt involveret i internationalt arbejde for flyvesikkerheden som formand for adskillige kommissioner. 

Ifølge datidens kilder - sendte han et brev til Trafikministeriets departementschef, hvor han i klare vendinger klagede over manglende lydhørhed over for SLVs problemer. Dét var for meget, og han blev intrigeret ud af embedet til den klassiske position som kommitteret i internationale luftfartssager i Trafikministeriet og luftfartsvæsenet. Året efter hoppede han videre over i det private erhvervsliv, hvor han blandt andet var luftfartskonsulent for rådgivningsfirmaet Integra. Her arbejdede han fortsat med internationale opgaver inden for flyvesikkerhed og -kontrol. 

Blandt utallige udmærkelser har Eggers modtaget Luftfartspokalen i 1989. Han blev æresmedlem af Danske Flyvere i 1997 og mdtog Charles Lindbergh Diplomet i 2001. 


EGE blev Foto Flightens første chef i en alder af 26 år. En forårsdag i maj 1957 brød han som den første dansker gennem lydmuren i en RF-84F Thunderflash og blev dermed for en tid den hurtigste mand i Danmark. 


EGEs imponerende CV ser således ud: 


Militær uddannelse og tjenesteforløb startede i Søværnet og blev overflyttet til Flyvevåbnet i 1950.


1948            Forskole til Elementærkursus

1949            Elementærkursus

1949            Officerskursus 

1950            Jydske flyverafdeling 

1951            Eskadrille 724 

1951            Flyvevåbnets Officersskole 

1952            Eskadrille 723 

1952            Flyvevåbnets jagerkursus 

1953            Flyvevåbnets jagerkursus (kommandør) 

1953            Vestre Flyvebasiskommando 

1954            Flyverstaben 

1955            Foto flighten (kommandør) 

1957            Foto flighten (chef) 

1958            Forsvarsstaben 

1961            Flyvestation Karup 

1961            Eskadrille 730 (chef) 

1963            Flyvevåbnets Officerskole 

                     Flyvevåbnets Specialskole 

1966            Flyvestation Ålborg

1966            Flyvestation Ålborg Operationsafdeling (leder) 

1969            Forsvarsakademiet 

1971            U. S. Air Force Academy (ms. Command & Staff) 

1973            Flyvestation Skrydstrup (chef) 

1975            Forsvarsstaben Personelforvaltning (chef) 

1977            Afgået fra Flyvevåbnet 

1977-1997  Direktør for Statens Luftfartsvæsen 

1997-2002. Formand div. EU-kommissioner vedr. europæiske flytrafiksystemer 


Karriereforløb i Flyvevåbnet: 

1950       Flyverløjtnant-2 

1952       Flyverløjtnant-1 

1954       Kaptajnløjtnant 

1957       Kaptajn 

1962       Major 

1966       Oberstløjtnant 

1973       Oberst 


Dekorationer: 

Hans Majestæt Kongens ærestegn for officerer af Flyvevåbnet (Guldvingen) 

Kommandør af Dannebrog 


Fra EGE's dødsbo har Flyvevåbnets Historiske Samling modtaget to beretninger om livet i ESK 730 i begyndelsen af 1960-erne. Beretningerne har EGE skrevet på opfordring i forbindelse med 730-jubilæer i hhv 1978 og 2013. De fortæller om en hverdag med dramatik, festligheder og indbyrdes eskadrillerivalisering. 


Klik på FLYHIS' logo til højre for at komme til disse beretninger

01.05.1955  -  01.12.1961

MIK 

Kaptajnløjtnant  J. Michaelsen  

Foto: fra Dagbog 1959

01.12.1961  -  01.06.1964

PØR 

Major P. S.  Sørensen 

Foto: Arkiv ESK 729 / PØR

01.06.1964  -  21.09.1966

ESA

Major R. S.  Hansen 

Foto: fra Dagbog 1965

21.09.1966  -  01.08.1970

DAL

Major T.  Uldal 

Foto: Arkiv ESK 729

01.08.1970  -  01.08.1973

TOU

Major B. W.  Ledertoug

Foto: via Niels Helmø-Larsen

01.08.1973  -  01.07.1977

DØN 

Major P. Dønvang 

Foto: fra Dagbog 1974

01.07.1977  -  15.08.1981

BAK 

Major W. Langebek 

Foto: fra Dagbog 1977

15.08.1981  -  01.05.1984

VON

Major F. v. G. Carstensen 

Foto: fra Dagbog 1983

01.05.1984  -  01.08.1986

HAM

Major P. Hammer 

Foto: fra Dagbog 1984

01.08.1986  -  01.08.1988

TEL

Major L. Steen 

Foto: fra Dagbog 1988

01.08.1988  -  12.08.1991

LIN

Major N. Sværdborg

Foto: fra Dagbog 1991

12.08.1991  -  31.12.1993

SUM

Major F. Rasmussen 

Foto: TEN