Julekort

I de go' gamle dage med "snail mail" sendte mange julekort til hinanden. Det gjorde man også i Forsvarets enheder, typisk til enheder man havde haft et samarbejde med i året, der var ved at være gået. Også udenlandske enheder som man havde haft en eller anden relation til, udvekslede man julekort med. 

Nedenfor er en række af de julekort Eskadrille 729 har sendt ud op til og med lukningen i 1993. Efterfølgende er vist et antal julekort, som Eskadrille 729 har modtaget fra andre enheder. Julekortene blev hængt op på en tavle i midtergangen i eskadrillebygningen.

I VON's arkiv var der en halv snes julekort og et par ubenyttede kort uden billede, bl.a. dette med eskadrillens oprindelige eskadrilleskjold. Eskadrille 729 modtog sit nye eskadrilleskjold i begyndelsen af 1968, men man har nok haft et lager af kort som skulle bruges, inden man gik over til det nye kort, som ses på næste billede.  

Eskadrille 729's julekort blev i mange år udsendt i et foldet kort i formatet 14,2 cm x 10,5 cm, hvor man limede et billede ind og skrev en kort julehilsen. På forsiden var høgehovedet, vingerne, kongekronen og tekst tryk i guldtryk, hvilket ikke helt kommer til sin ret på denne scanning. Dette eskadrilleskjold blev tildelt eskadrillen i begyndelsen af 1968. 

Dette julekort blev tildsendt af Steen Lindballe, som skrev: "Jeg fandt dette billede i nogle af min fars sager, tænker det har været brugt som julekort. På modsatte side af kortet er ESK 729 logo". 

Billedet blev lagt op i Facebook-gruppen "Eskadrille 729" og hurtigt kom denne besked fra VES - Ib Vestergaard: 

"Wow det er 57 år siden Jeg/Ves tog dette billede og så fløj jeg over Mont-Blanc og tog et billed fra den Schweiziske side, inden jeg fløj tilbage til Luxeuil (Frankrig) som var vores base. Jeg fik begge photo i ramme og har dem her på væggen just beautiful". 

Eskadrille 729 var på rotation til Luxeuil-les-Baines i Frankrig tæt på Schweiz i juni 1966. 

Julekortet var også i VON's arkiv. 

Foto: Arkiv ESK 729 / VES

Blandt julekortene i VON's arkiv er der dette dejlige vinterbillede af RF-84F C-385. Billedet er monteret i et omslag med det gamle eskadrilleskjold, men der er ingen tekst, og derfor heller ikke noget årstal. 

C-385 havarerede 30.07.1971 og piloten, DØN, ejectede, blev samlet op af redningshelikopteren og fløjet hjem til Flyvestation Karup.    

Foto: Formodentlig KARFOT

Arkiv ESK 729 / VON

1971:

WAW delte 11. december 2017 disse billeder på Facebook-gruppen "Eskadrille 729" og skrev:

"Så fandt jeg det. Et længe savnet julekort fra en kold tid før shelterne var opfundet. Jeg mener det er fra eskadrillens første jul med Draken, dvs. Julen 1971. Begge billeder er hver for sig på 2 dobbeltsidede kort med Esk. våbenskjold på forsiden. Om de er fra samme år (med forskellige billeder) eller fordelt over 2 år, husker jeg ikke. Og ej forglemt, farvel til RF-84F i 1971. God jul til alle Hawkeyes, WAW" 

Julekortet er et godt eksempel på den tids "Photo-Shop'ing". Eskadrille 729 har i alle årene haft et forbilledligt samarbejde med Fototjenesten, og fået uvurdelig hjælp til fremstillingen af julekort. Senere gik vi over til at lave "No Fake"-julekort, men stadig med den samme fantastiske støtte fra KARFOT. 

Blandt de julekort som VON efterlod sig, og som hans enke, Marianne Carstensen, så venligt har overdraget til Hawkeye Association, er der et julekort uden tekst, hvor det indklæbede billede er det billede uden den indkopierede 5-skibs VIC-formation - PhotoShop var ikke opfundet endnu. 

19??

1981

eller 

1982

Et julekort fra VON's arkiv. En RF-35 med en stor CB i baggrunden. Ukendt årstal

Foto: Arkiv ESK 729 / VON

Endnu et julekort fra VON's arkiv. RF-35 AR-120 over hvad der må formodes at være et snedækket norsk landskab.

Steen Hartov oplyser efter en hurtig analyse sammenholdt med flyets konfiguration (blank bemaling, ALR-45D, MFCD, formationslys og intet finnepitotrør) må billedet være taget mellem medio juni 1979 og april 1985. Da billedet er indklæbet i et af eskadrillens kort brugt til bl.a. julekort, dog uden tekst, og fra VON's arkiv, antager jeg, at det er fra hans chefperiode 1981-1984 og da alle julekort fra 1983 og til eskadrillens lukning i 1993, er "present and accounted for" antager jeg, at det er fra 1981 eller 1982. 

Foto: Arkiv ESK 729 / VON

1983

British Airways Concorde G-BOAB og AR-118 syd for Djursland. Juli 1983

Foto: ESK 729

   I juli måned 1983 var en Hawkeye på en Navy Search mission D-391, som følger sejlrute T (Tango) syd om Sjælland til Møn og så op gennem Sundet til Helsingør. Ruten gik igennem Kastrup Lufthavns kontrolzone, og det krævede selvfølgelig tilladelse fra flyveledelsen, at krydse kontrolzonen, oftest foregik det i en højde under 300 fod. Da Hawkeyen kontaktede Kastrup Tower spurgte flyvelederen ham om han ville tage et billede af en British Airways Concorde, der holdt på forpladsen. Det sagde han selvfølgelig ja til, og billedet er gengivet her. Kopier af billedet blev sendt til flyveledelsen i Kastrup og til British Airways. British Airways tog efterfølgende kontakt til Eskadrille 729, og spurgte om vi kunne tage farvebilleder i luften. De fløj hver torsdag i tre eller fire uger i træk, og et rendez vous blev arrangeret på en af de følgende ture.

   Eskadrillen havde ikke normalt farvefilm til de fastmonterede kameraer i næsen, men man havde et mindre antal farve-positiv film opbevaret i en fryser; rester fra et forsøg med farvefilm, der var udført tidligere. Der blev taget et par film op af fryseren i god tid, og to fly blev sendt ud på missionen, og selvfølgelig var det chefen selv, VON i AR-118, der blev foreviget sammen med Concorden. I dansk luftrum over land skulle Concorden flyve subsonisk, og under de forhold havde Draken ingen problemer med at følge med, der var endda lidt overskud, hvilket ses ved at VON bruger lidt speedbrakes. Billedet er taget på en østlig kurs i "descend" ind mod Kastrup, og det er Djursland der anes i baggrunden under flyene.

   Årsagen til Concordens besøg i Kastrup var, at et stort engelsk firma, vistnok forsikringsselskab, belønnede sine topsælgere med en tur til København med Concorden og lidt overlydsflyvning over Nordsøen og efter landing i Kastrup en tur i Tivoli i København. Afstanden mellem Draken og Concorde synes måske lidt stor, men er bevidst valg så dragen ikke kom til at se ud som en lille flueklat på billedet. Der er brugt  L1 (3'' eller 4''), det vil sige venstrevendt kamera med normalobjektiv.British Airways Concorde G-BOAF i Københavns Lufthavn Kastrup. Juli 1983

Foto: ESK 729

British Airways Concorde G-BOAB. Juli 1983

VON i AR-118

Foto: ESK 729

Foto: ESK 729

1984

BES i AR-110 (forrest) og DER i AR-119 over Færøerne den 2. august 1984 i forbindelse med Squadron Exchange på RAF Lossiemouth. Foto taget af VAR i AR-109.


Fra "HAWKEYES - og hvad de så": 

VAR fortæller:

   "Turen var planlagt med en fire-skibs formation med JAO, BES, DER og VAR. Med på turen skulle AR-109, som var et af de første WDNS-modificerede fly eskadrillen havde og det eneste, der var med på rotationen. Jeg var den eneste på rotationen, der på dette tidspunkt var helt færdig med WDNS-omskolingen og derfor fritaget for den vejrbegrrænsning på 1.000 fod og 5 km, som de andre piloter slæbte rundt med, når de fløj i et af de modificerede fly. AR-109 var i dagens anledning udstyret med farvefilm i et af venstre-kameraerne (L1). Det var oprindeligt meningen at DER skulle flyve den, men på grund af vejret fik jeg (VAR) den. I forbindelse med opstart fik JAO tekniske problemer, og BES blev formationsfører. Vi kom planmæssigt på toppen af skyerne og fløj i løs taktisk formation i ca. 10.000 fod for bedre at kunne finde huller i skyerne. Efterhånden nærmede vi os Færøerne, og der var stadig "solid undercast", så langt øjet rakte. BES bestemte, at han ville gå ned for at se, om der var plads under skyerne. Da det viste sig at være tilfældet, lavede vi et "steep descent", så vi alle kom nedenunder og fløj i mere end 10 km sigtbarhed og godt 1.000 fod overcast. 

   Vi nærmede os de sydligste øer, som dukkede op af disen, og vi var, hvor inertisystemet angav. Kursen blev herefter sat mod Thorshavn, hvor vi agtede at tage nogle billeder. Det gik helt som planlagt, og vi fik billeder af både fly og by. 

   Det skulle dog vise sig, at vi ikke var helt så populære på Færøerne, som vi havde forestillet os, for vi fik både støjklager og klager over, at vi skulle have overfløjet byeni for lav højde. Da vi optaget film under hele vores forbiflyvning, kunne vore fototydere dog ved trigonometriske beregninger fastslå præcist, hvor vi havde fløjet, så det kom der ikke mere ud af. Miseren havde vist mest at gøre med, at udenrigsministeren, Uffe Ellemann Jensen, var påbesøg på Færøerne, og man troede, at vi var ude for at kontrollere, at det tilladte antal af russiske trawlere i havnen blev overholdt. 

   Vi fløj videre mod nordvest, og det blev ligesom at flyve i en tunnel, da de næsten lodrette fjeldsider gik op i skyerne, mens vi fortsatte op mod det nordvestlige skær. Her drejede vi mod sydvest for at følge kysten ned mod Vagar lufthavn, hvor vi havde planlagt at lave et low-pass. Mod sydvest blev vejret dog hurtigt dårligere, og vi var nødt til at flyve så lavt, at vi ikke kunne komme i kontakt med Vagar på radioen, og vejret ind mod lufthavnen så også meget tvivlsomt ud. Vi fortsatte derfor langs kysten mod syd, og da der ikke var mere at se af øerne, steg vi til 30.000 fod for at spare lidt på brændstoffet til anflyvningen. Vejret var i mellemtiden blevet væsentligt bedre på "Lossie", og vi foretog en visuel anflyvning og var på jorden efter en flyvetid på 1:35 timer. Selvom vejret ikke havde været så godt, som vi godt kunne have ønsket os, var det alligevel en spændende mission."

1985

1985:

Året hvor Farøbroerne blev åbnet for trafik. Billedet er taget 29.11.1985, hvor vi fløj en 4-skibs formation fly-by for Forsvarschefen, der var ombord på et af Søværnets skibe, som lå i Øresund ud for Vedbæk. På grund af vejret kom de beordrede fly fra Flyvestation Aalborg og Flyvestation Skrydstrup aldrig i luften, og vi 4 fra Flyvestation Karup fløj på toppen af skyerne til Værløse. Her fik vi af GCA’en et instrument letdown til bane 10 til 1000’, og i denne højde forsatte vi IMC (i skyer) stik øst på til vi kom til Øresundskysten - udpeget af GCA’en - hvor vi så descendede til små 300’ i tæt diamond-formation, samtidig med at vi foretog et venstredrej mod nord. Jeg (TEN) lå på højre vinge og kiggede i drejet ned i drejet mod lead og vandoverfladen og lige i det øjeblik hvor lead opgav at komme under skyerne og startede et climb, så jeg at vi passerede hen over skibet, hvor Forsvarschefen var ombord. “Nothing beats shear luck”. De tre andre i formationen så ikke noget, da vi stort set var i skyer hele tiden. Efterfølgende fik eskadillen en skrivelse fra Forsvarschefen, hvor han pænt takkede for den flotte opvisning. Havde han kendt omstændighederne havde der nok vanket tæppedans i stedet for. Vejret i syd-øst Danmark var, som det fremgår af billedet sky clear, og vi fik taget dette billede, som sammen med et billede af formation over Flyvestation Avnø, blev de første "Stella Nova" billeder med FMKs lille M71 foto-pod.

1986

Plakaten fra filmen "Top Gun" (1986) og inspirationen til Eskadrille 729's julekort 1986. 

1986:

Top Gun

I 1986 var årets store filmhit “Top Gun”, og vores julekort var stærkt inspireret af filmplakaten. Baggrundsbilledet er taget af BRI fra bagsædet af en TF’er. En lidt svær øvelse med 3 RF’ere i et steep climb i relativ tæt formation, og stigevinklen blev ikke helt den samme, som på plakaten, men denne er nok også “Photo Shoppet” eller hvad det nu hed dengang.

Den unge dame på TELs skulder, er en fotomodel, som var på opgave på et reklamebureau i Herning, hvor en af eskadrillens piloters kæreste arbejdede. Kæresten var informeret om projektet, og da modellen indvilligede i at deltage uden honorar, blev der ringet til eskadrillen og TEL blev hevet op af kontorstolen, stoppet ind i 394 (eskadrillens VW Golf), og så afsted til Herning det gik, og “voila” - årets julekort var i hus. Igen med kæmpe hjælp fra fototjenesten. 

Fra "Hawkeyes - og hvad de så": 

   Flotte julekort har altid været Eskadrille 729 varemærke, men op gennem 80'erne antog opfindsomheden nye dimensioner. ROK fortæller lidt om krigen med Eskadrille 725 samt årets motiv: "Der har altid været konkurrence mellem lisbønderne og os om at fremkomme med det bedste julekort - i øvrigt en noget ulige kamp, hvor der sjældent var alvorlige trusler fra nordvestenden. 

   I 1986 var temaet oplagt - så da der udkom et julekort med "Dynamite", var lisbønderne for en gang skyld hurtige på telefonen og dømte den "gammel" hvorefter de selv udsendte et af deres egne meget "tveksamma", men alligevel ret mindeværdige bidrag. De havde selvfølgelig misforstået det hele igen! 

   Først "Dynamite" julekortet. Vi kunne straks bede bønderne om at checke op på deres læsefærdigheder og kigge lidt nærmere på julekortet igen! Til deres store overraskelse kunne de nu se, at julehilsenen ikke var fra Hawkeye Squadron", men fra EVK, der havde fået lov at låne den rød-hvide Drage, som på billedet var tilkoblet en test-bus. 

   Lisbøndernes julekort var virkelig værdiløst. Det var et billede af eskadrillens tøsedreng (SAS, red.) i færd med at udføre et stripnummer på vingen af en F-35. Det var hverken første eller sidste gang, lisbønderne gav den i bar røv og G-dragt! Men det var nok sidste gang, at hele nationen fik tilsendt sådan en julehilsen. 

   "Dynamite 6-1" havde trukket alle overskrifterne i9 medierne, men filmen "Top Gun" trak fulde huse i biograferne dengang i 1986.. 

   Sådet var det tema, vi brugte til vores julekort - Top Gun. Detvar nok det mest profeessionelt lavede julekort nogensinde. Ikke en Tomcat, men tre Drager steg op mod himlen, mens Kelly McGillis og Tom Cruise var skiftet ud med en fotomodel og chefen TEL". 

1987

1988

1989

Foto: ESK 729 / BRI 04.12.1987

Dette år tog Eskadrille 729 igen flest stik hjem for julekortet. Eftervhovsa oplevelsen med bemalingen af Dynamite 6-1 flyert syntes de færreste, at den sti var forsvarlig at betræde. BRI fandt imidlertid på et glimrende alternativ, nemlig at benytte tape i stedet. AR-109 blev smukt dekoreret med et bredt rødt gavebånd med guldstjerner på. Som det ses af det ledsagende billede var fotografen BRI, ikke iklædt autoriseret flyveudrustning. Det kostede ham senere en påtale, desuden fik chefen og Duty Ops en hver. Duty Ops var ny-udchecket, og "missionen" var den første han havde autoriseret. Holdt op imod resulatet (billedet) må det siges at være en mindre detalje. 

Mange troede vist, at det var foto-montage, men efter billedet havde været brag på bagsiden af tidskriftet "Flyv" og en eller anden, der åbenbart enten havde noget at skulle have sagt, eller bare almindeligt ondt i røven, kontaktede Fototjenesten på Flyvestation Karup, og der fik at vide, at det skam ikke var fotomanipulation (det var ESK 729 holdt op med for længst), men den rigtige vare, så rullede lavinen. 

AR-109 klar til Mission Julkort 1987. 04. december 1987

AR-109 blev på Mission Julkort 1987 fløjert af GIM. Han husker at der var lidt problemer med sløjfen. Der var tape til at montere på næsen af flyet, men det turde de ikke sætte på, da de frygtede at det kunne ryge løs under flyvningen og ryge i luftindtaget. Det var også lidt af en prøvelse at positionere sig til billedet, idet GIM hele tiden skulle "banke" ind i BRI, når han kom op på siden af BRI. "Selfiet" er taget med et Hasselblad kamera, og alle der ved, hvor lidt plads der er i et Draken cockpit, kan godt forestille sig, hvilke problemer BRI må have haft med julemandskostume, aftaget hjelm og kamera. Respekt. 

Foto: ESK 729 / FHS via Per Thorup Pedersen

Apropos at flyve uden reglementeret flyveudrustning, så er her et billede af Fotoflightens første chef, EGE, uden flyverhjelm. Det var dengang cheferne gik forrest med et godt eksempel. 

Foto: ESK 729

Foto: ESK 729

   Julekortet 1989 viser GIM i AR-119 droppe to af de seks til lejligheden malede MK83 Inert (uden sprængladning).

   I Eskadrille 729's dagbog for 1990 står der:

"VI MÅTTE UD MED MALERBØTTEN IGEN. 4 x MK82 LD INERT BLEV MALET SOM JULEGAVER OG SMIDT PÅ RØMØ. SYND DET BLEV EN ANELSE USKARPT, DET VAR IKKE NOGEN NEM OPGAVE." 

   I bogen "Saab F-35 DRAKEN T.O.1F/RF/TF-35-1,5" er sort/hvid billedet til højre vist på side 2-12 med følgende billedtekst: 

"Forsøgskast med fire 1.000 punds MK83 bomber på Rømø skydeterræn. Bomberne er gjort synlige ved at male dem røde med hvide streger for senere at kunne analysere deres ballistik." 

   Begge tekster kan ikke være rigtige. Julekortsbilledet viser 2 bomber falde fra AR-119. Der ses stadig 2 bomber under venstre vinge og der må så være 2 bomber under højre vinge også, altså stadig 4 bomber på flyet. På billedet til højre smides de sidste fire bomber i noget der ligner"Ripple Single" eller måske "Ripple Pairs", hvilket vil sige at de enten kastes enkeltvis med nogle millisekunders mellemrum eller to og to med nogle millisekunders mellemrum.  

   Udgangsopladningen må have været 6 MK82 LD INERTS eller 6 MK83 INERTS. Jeg er ikke i stand til at afgøre om det er MK82'ere (500 punds) eller MK83'ere (1.000 punds). I følge dagbogen skulle det være 500 pundere og jvf Dash 1,5 skulle det være 1.000 punder. Hvem kan give svaret? Foto: Saab F-35 DRAKEN T.O.1F/RF/TF-35-1,5 side 2-12

1990

Foto: ESK 729

Denne side fra Eskadrille 729's Dagbog 1990 viser lidt om tilblivelsen af årets julekort.

SOF havde gået og drømt om at lave sin gamle Volvo 142, også kaldt "Vraget", om til en cabriolet og anvende den som en slags eskadrille-bil. De andre piloter faldt for ideen, og i samlet flok gik de på med krum hals. Det viste sig dog ganske snart, at et projekt af en sådan størrelse langt oversteg deres evner, så de krøb til korset og bad teknikerne om hjælp. Disse forbarmede sig og frembragte et smukt resultat. Bilen blev malet "Hawk-grøn" med eskadrilleskjoldet på motorhjælmen og selvfølgelig indregistreret "Flyvervinge 90.729". Bilen er sidenhen "adopteret" af Draken Team Karup, som har foretaget en gennemgribende renovering, ikke mindst af bremser, og den bruges den dag i dag i forbindelse med arrangementer i Draken Team Karup regi. Bilen opbevares tørt og godt i Shelter 152 sammen med AR-113, A-009 og AT-158. Et godt eksempel på det gode samarbejde, der var mellem piloter og teknikere i Eskadrille 729 og det fantastiske arbejde Draken Team Karup udfører idag. 


1991

Foto: ESK 729/EGA

"Den 25. september 1991 fløj "The Russian Knights" igennem dansk luftrum undrvejs til deres første show i vesten på RAF Scampton i England. Holdet var blevet oprettet tidligere samme år på Kubinka nær Moskva og bestod af seks SU-27 Flanker. Eskadrille 729 var selvfølgelig på pletten for at dække begivenheden. EGA og SIN fløj til Rønne, vendte (tankede og pilotklarmeldte) flyene på rekordtid, sprang i dem, foretog scramble-alignment og basicly A/B-climb hele vejen op for at hente dem ca. 15 grader øst, hvilket vil sige lige over Bornholm. SIN lagde sig i formation med russerne og EGA forevigede situationen. Her et af billedrne blevet julekort." (Fra eskadrillens dagbog 1991)  

1992

1993

"God Jul og Godt Nytår"

Foto: ESK 729

Julekortet 1992 viser SOF i AR-104 med bugen i vejret og det er RIF der flyver retvendt i AR-114. Flyvestationschefen nedlagde veto mod julekortet, og man måtte over på posthuset i Kølvrå og hente alle julekortene tilbage, da de allerede var undervejs. Efterfølgende blev billederne fjernet på alle julekort, og de blev udsendt uden billede og med et stort rødt CENSUR tryk, hvor billedet havde været. 

De unge knægte havde taget stafetten op, idet jeg (TEN) på min sidste tur i juni 1988 havde lavet et tilsvarende billede sammen med LAO, han på ryggen og jeg selv retvendt. Uheldigvis lå filmene på lysbordet i PID'en mandag morgen, og da chefen så dem beordrede han dem brændt øjeblikkeligt. Jeg skal til knægtenes ros sige at de ligger perfekt, hvilket LAO og jeg desværre ikke gjorde. Jeg nåede selv at se de fremkaldte film fredag eftermiddag efter svendene var færdige med at holde mig i bur i en grissekasse og sprøjte vand på mig nede på terassen i Messe Nord, og jeg var desværre ikke selv tilfredse med den måde vi lå på. Ideen havde jeg fået i forbindelse med at jeg havde været SKOF (Skydeofficer) på Skydeområde Rømø. Ved den gamle redningsstation, som dengang tilhørte Forsvaret, var der opstillet en skurvogn, hvor Ove (daglige ansvarlige leder) havde indrettet opholdslokaler med et lille køkken, hvor man kunne købe lidt mad og sodavand og kaffe. På væggen hang et billede af to danske Hawker Huntere fra Eskadrille 724 på Skrydstrup, som netop lå som flyene på ovenstående billede. Jeg tænkte at sådan et skulle vi lave inden jeg forlod Flyvevåbnet, og jeg var godt klar over at de opad i systemet ikke ville klappe i deres små hænder og tildele mig en medalje for veludført luftdåd, så det måtte blive et "afgangsprojekt".


Foto: ESK 729

1993:

Eskadrille 729's sidste julekort er en kollage af tidligere års julekort og nogle af de bedste "Stella Nova" billeder fra eskadrillens righoldige arkiv.

De andres julekort

1981

Julekort fra Eskadrille 721. 1981

Julekort fra Eskadrille 723. 1981

Julekort fra Eskadrille 726. 1981

Julekort fra Hærens Flyvetjeneste. 1981

Julekort fra Fregatten Peder Skram. 1981

Julekort fra Belgian Air Force N° 42 Squadron (Reconnaissance). 1981 

(Flyet på billedet, BR-20, styrtede ned ved Boninne den 6. marts 1987 på grund af "flameout" under indflyvning)

Julekort fra No. 2 (Army Co-operation) Squadron RAF, RAF Laarbruch. 1981

Julekort fra 306 Squadron Royal Netherlands Air Force (Reconnaissance). 1981

1983

Julekort fra Eskadrille 721. 1983

Julekort fra Eskadrille 723. 1983

24.10.1983 var der efter landing travlhed i "kontoret" hos SAS og PAM i AT-157 og SAS' venstre pegefinger ramte "Jettison All" knappen på vej mod SQN-knappen på radiopanelet. Jettison All knappen var gemt bag en rød "mødom" som vedhæftet julekortet med bomuldssnor og laksegl. SAS havde lidt svært ved, at få det sagt over radioen til Duty Ops, så meldingen lød: "I kind of having a problem like HYD" idet HYD tidligere havde præsteret det samme. Hændelsen var ikke gået i glemmebogen, da juleforberedelserne startede, og 729's kreative løjtnanter udfærdigede ovenstående spoofer-julekort. 

Arkiv: ESK 729

Eskadrille 725's officielle julekort 1983

Arkiv: ESK 729

Julekort fra Eskadrille 726. 1983

Julekort fra Eskadrille 730. 1983

Julekort fra Stationsflighten Flyvestation Karup. 1983

Julekort fra TESTBUS, KAR EVK, Flyvestation Karup. 1983

Julekort fra Eskadrille 671. 1983

Julekort fra Brand- og Redningstjenesten, Flyvestation Karup. 1983

Julekort fra Eskadrille 602. 1983

Julekort fra Hærens Flyvetjeneste. 1983

Julekort fra Fregateskadren. 1983

Julekort fra Peter Tordenskjold. 1983

Julekort fra 31 Squadron Royal Air Force. 1983

Julekort fra 2. Staffel MFG (Marine Flieger Geschwader). 1983

1991

Eskadrille 725's uigenkaldeligt sidste julekort fra 1991, hvor eskadrillen blev nedlagt 31. december. 

Billeder af julekortet er venligt stillet til rådighed af Steen Hartov.

Foto: Steen Hartov